Читалище "Обнова"

 

 

Читалище "Обнова" кв. Ветрен, Бургас.

За дейността на читалището от основаването му до 1961 г. не е запазена цялостна документация, поради липса на собствена сграда, честа смяна на председатели и липсата на постоянен служител, който да води тази документация.
През този период за театрален салон служи приспособеното за тази цел помещение в сградата на пълномощничеството, като една трета от него е отделена за сцена. При тези, макар и примитивни условия тук се изнасят редица пиеси, художествени програми, предимно от ученици, провеждат се чествания на бележити дати, лекции и други мероприятия, които запълват културния живот на селото.
С особен успех се играе пиесата "Когато гръм удари" от П. Яворов с участието на Радко Казаков, Мирчо и Зорка Сереви и Ангел и Гинка Чолакови.
Библиотечната дейност на читалището е с най-големи успехи. Назначаването на щатен библиотекар дава възможност за рязко подобряването на работата на библиотеката и привличане на голям брой четатели. Библиотеката развива и богата мосова дейност - беседи по радио уредбата, поздравителни концерти за най-добрите читатели, колективни обсъждания на книги с младежите.
Читалището провежда лекционна просвета, чествания и тържества, художествена самодейност.

 

Институции

Обществени институции
* Кметство
* Читалище „Обнова“
* Поща
* Училище „Хр. Ботев“
* Болница „Дева Мария“
* Църква „Възнесение“
* Санаториуми

Заведения

Ресторанти, кафета ...
* Ресторант „Боровец“
* Ресторант „Колелото“
* Бистро „Империя“
* Механа „Ветрен“

Полезни връзки

* Община Бургас
* EVN България
* ВИК Бургас
* Go to Бургас